ČO VO WEBSITTINGU ANALYZUJEME

Aby sme do podrobna vedeli, čím si prechádza Váš web a ako je vnímaný návštevníkmi a robotmi, využívame rôzne metriky. Na každý zámer niečo máme. Vzájomne ich kombinujeme a v prípade potreby ich rozširujeme. Najviac analyzujeme naslednovné:

NÁVŠTEVY

analyzujeme kto, kedy, zkade, ako dlho, kade všade navštívil váš web a na základe toho upravíme toto chovanie k plneniu Vášho cieľa

RÝCHLOSŤ

rýchlosť, akou sa Vám stránka načíta je jedným z najdôležitejších kritérií, ktorý zohľadňuje score rank pre stránky

KONZISTENTNOSŤ

aby Váš web nepôsobil roztrieštene, dávame pozor na jednotlivé elementy, aby bol zladené do jedného funkčného celku

TRACKING

za pomoci merania skrz heat mapy a nahrávanie chovanie, vnímame kvalitu UX voči Vašim návštevníkom a upravujeme im ich prostredie, aby im nič dôležité neuniklo

ZDROJOVÝ KÓD

skúmame validitu zdrojového kódu a staráme sa aby zdrojový kód webu bol aktuálny, SEO kamarátsky a aby neohrozoval Váš projekt

NÁPADY

ponúkame vhľady a nápady do súčasného stavu webu a strategicky optimalizujeme jeho fungovanie

ZDROJE

skúmame, aké všetky zdroje Váš web používa a kam všade zasiela a zdieľa Vaše dáta a v prípade potreby ich optimalizuje pre čo najväčšie bezpečie

ROZŠÍRENIA

pozeráme sa po rozšíreniach, moduloch a prvkoch, o ktoré by sme mohli rozšíriť Váš web, aby viac a efektívnejšie plnil svoje ciele

SOCIÁLNE SIETE

úzko prepájame sociálne siete s Vašim webom, aby si vzájomne pomáhali v raste a napredovaní

DESIGN

analyzujeme funkčnosť designu a dbáme o to aby reflektoval aktuálne designové potreby hlavne z hľadiska UI a UX

Web je živý organizmus, neustále potrebuje kontrolu a správu. Výstupy analýz pravidelne spíšeme do prehľadného dokumentu, ktorý Vám pošleme. Na základe neho si budete vedieť web nastaviť k naplneniu cieľa. Následné zapracovanie týchto usmernení meriame a vyhodnocujeme. Vyskúšajte to. Vstupná analýza je na nás.

Vyberte si Váš WebSitting na mieru

ČO NA TO HOVORIA KLIENTI

Za pomoci Websittingu sme dokázali zoptimalizovať rýchlosť webu, získať lepší google rank a tak postúpiť v zozname hľadaných webov na googli vyššie.

Laco Kavecký, takto.sk

Websitting nám pomohol odhaliť slabiny našej stránky, vylepšit čitateľnosť a obsluhu jeh mobilnej verzie, čím prispel k vyššej úspešnosti dokončenia objednávky.

Andrej Babečka, prestigestone.cz