Skip to main content

SO ZASIELANÍM REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH EMAILOV (NEWSLETTERS)
Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií komerčnej komunikácie Prevádzkovateľa elektronickou poštou (reklamných a propagačných emailov – newsletters), na email uvedený Objednávateľom, čím potvrdzuje, že si zasielanie informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou vopred vyžiadal v súlade s ust. § 4 ods. 6 Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 Z. z. v neskoršom znení.